Valmennus

> Tatu ja Sote – taiteen tuotanto hyvinvointityössä

Hyvinvoinnin välitystoimisto järjesti kaksi osallistavan taiteen tuotannon valmennusta kulttuuri- ja sote -alojen ammattilaisille lukuvuosina 2015 – 2016 ja 2016 – 2017. Valmennuksia järjestettiin kolmella paikkakunnalla, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Turussa. Ryhmiä oli siis yhteensä kuusi kappaletta ja valmennuksen suoritti noin 100 henkilöä.

Valmennuksessa taiteen soveltavaa käyttöä tarkasteltiin liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Ydinkysymyksiä olivat palvelutuotteiden ja ansaintalogiikan kehittäminen siten, että taiteen hyvinvointiosaamisesta on mahdollista luoda kestävää liiketoimintaa. Valmennuksessa kaikki toiminta tähtäsi taidelähtöisen palvelutuotteen kehittämiseen. Osallistujista muodostettiin moniammatilliset tiimit, joiden tavoitteena oli rakentaa taloudellisesti kannattava taidelähtöinen palvelutuote.

Valmennus oli suunnattu henkilöille, joilla on työkokemusta taiteen, kulttuurituotannon tai sosiaali- ja terveysalan kentiltä. Aiempaa kokemusta osallistavasta taiteesta ei vaadittu. Valmennus oli osallistujille maksutonta.

Valmennuksen teemoja olivat:Sote toivottaa kaikki tervetulleeksi täydennyskoulutukseen.

  • Moniammatillinen tuotekehitysprojekti
  • Tarpeen tunnistamisesta idean kehittämiseen
  • Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu
  • Rahoitus ja hinnoittelu
  • Pitchaus ja markkinointi
  • Tuotteistaminen
  • Myynti
  • Uudet ansaintalogiikat
  • Tulevaisuuden mahdollisuudet

Täältä löydät valmennuksissa kehitettyjen taidepalveluiden esittelyt.

 

Uutiset