Taide punoutuu sosiaali- ja terveysalan rakenteisiin

Hyvinvoinnin välitystoimiston avoimet tilaisuudet jatkuivat Turussa, kun kevään toinen seminaari ”Taide sote-alan rakenteissa” järjestettiin Spark Upin tiloissa 11. maaliskuuta 2016. Seminaarissa käsiteltiin sitä, miten taide punoutuu sosiaali- ja terveysalan rakenteisiin ja tullaan kytkemään osaksi sote-alaa. Puhujina olivat Turun Taideakatemian lehtori Marja Susi, Turun kaupungin kulttuurikoordinaattori Eija Salmiosalo, Pilvi Kuitu Kulttuurikeskus PiiPoosta ja SirkusUnionin Antti Kulmala.

Juurruttamistyötä rakenteissa

Marja Susi ja Eija Salmiosalo tarkastelivat kulttuuripalvelujen juurruttamisesta sosiaali- ja terveysalaan rakenteellisella tasolla. He käsittelivät erityisesti Turun alueen kehittymistä ja tulevaisuuden näkymiä. Tieto osallistavan taiteen myönteisistä vaikutuksista on kantautunut päättäville elimille ja kulttuuripalvelujen juurruttamistyö sote-rakenteisiin onkin alkanut toden teolla. Esimerkiksi hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvat hyvinvointitaide ja prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen koskemaan laajemmin taidepalveluja.

Turun kaupungin kulttuurikoordinaattori Eija Salmiosalo esiintyy.
Turun kaupungin kulttuurikoordinaattori Eija Salmiosalo esiintyy.

Turun alueella monet tahot tekevät töitä taidepalvelujen sovittamiseksi sote-alaan. Taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin yhdistäminen on kirjattu Turun kaupunkistrategiaan 2029 ja Varsinais-Suomen kulttuuristrategiaan. Tavoitteisiin päästäkseen Turun kaupunki tulee perustamaan poikkihallinnollisen kulttuurihyvinvointityöryhmän, jonka tehtävänä on edistää taide- ja kulttuuripalvelujen sovittamista sote-alaan. Juurruttamistyötä tekee myös Taikusydän, joka on taiteen hyvinvointivaikutusten valtakunnallinen yhteyspiste ja viestikeskus. Se muun muassa kokoaa tietoa hankkeista ja hyvistä rahoitus- ja toimintamalleista.

Turun Taideakatemian lehtori Marja Susi
Turun Taideakatemian lehtori Marja Susi

Juurruttamistyöllä osallistaa taidetta vaivaavasta hankekierteestä ja sen mukanaan tuomasta kentän pirstaleisuudesta pyritään kohti kestäviä toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka palvelevat paremmin sekä asiakasta, taiteentuottajaa ja palvelun ostajaa.

Sirkusta ja kohtaamisia

Seminaarisalissa keskittyneesti paikoillaan istuneet ihmiset pääsivät liikkeelle, kun SirkusUnionin Antti Kulmala veti yleisölle osallistavan sirkustuokion ja kertoi sosiaalisesta sirkuksesta. Kulmalan opastuksella verryteltiin, heiteltiin moikkauspalloja, tehtiin harjoituksia yksin ja pareittain. Pallonheittely ja erilaiset liikesarjat herättivät seminaarisalissa naurunremakkaa ja synnyttivät ihmisten välille uudenlaisia kohtaamisia.

SirkusUnionin kotisivut: http://www.sirkusunioni.com/http://www.sirkusunioni.com/

Antti Kulmala SirkusUnionista
Antti Kulmala SirkusUnionista

 

Pilvi Kuitu: ”Taide ei kysy diagnooseja, ikää tai toimintakykyä”

Viimeisenä Taide sote-alan rakenteissa -seminaarissa puhui Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu. Hän lähestyi taiteen sovittamista sote-alaan taiteentuottajan näkökulmasta. Kuitu tarkasteli taidehankkeiden vaikuttavuutta ja sitä, miten Kulttuurikeskus PiiPoon projektit on sovitettu hyvinvointipalveluihin. Vuonna 2005 perustettu Kulttuurikeskus PiiPoo tekee yhteisötaidetta ja kulttuuripalveluita monenlaisille ryhmille kuten vauvoille, erityistukea tarvitseville ja vanhuksille.

Jongleerauspallot saivat kyytiä, kun Antti Kulmala ohjeisti ihmisiä pallonheitossa.

”Taidepalvelut lisäävät ja mahdollistavat ihmisen osallisuutta yhteisössä ja parantavat kuulluksi tulemisen kokemusta”, kertoo Kuitu. Hän pitääkin näitä tärkeimpinä hyvinvointivaikutuksina, jota taide- ja kulttuuripalvelut saavat aikaan. Riippumatta toimintakyvystä tai vanhuuden vaivoista jokainen haluaa olla aktiivinen toimija omassa elämässään. Taide tarjoaa kanavan ilmaista itseään lapsuudesta vanhuuteen asti. ”Taide ei kysy diagnooseja, ikää tai toimintakykyä”, kiteyttää Kuitu. Tutkimustieto vahvistaa, että osallisuus sosiaalisessa kulttuurisessa toiminnassa lisää ihmisen hyvinvointia.

Pilvi Kuitu korostaa, että asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja muuntautumiskyky ovat tärkeitä, kun taidepalveluja räätälöidään ja projekteja ohjataan. Palvelun pitää vastata asiakkaan tarpeisiin ja toimintaan on voitava osallistua turvallisesti omana itsenään. Avoimuus, tarkalla korvalla kuulosteleminen ja tarvittaessa tilanteissa soveltaminen kuuluvatkin juuri taiteilijan erityisosaamiseen ja tekevät soveltavasta taiteesta erityistä.

Kulttuurikeskus PiiPoon kotisivut: http://www.kulttuuripiipoo.fi/

Tatun ja Soten pikatreffeillä käytettiin naamioita.
Tatun ja Soten pikatreffeillä käytettiin naamioita.

Kaikki puheenvuorot herättivät paljon keskustelua yleisössä. Seminaarin yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa Tatun ja Soten pikatreffit -verkostoitumistilaisuus. Pikatreffeillä soveltavan taiteen tekijät ja sote-alan ammattilaiset saivat tutustua toisiinsa ja keskustella.

Hyvivoinnin välitystoimisto kiittää osallistujia antoisasta seminaarista!

Hyvinvoinnin välitystoimiston Youtube-kanava

Hyvinvoinnin välitystoimiston Youtube-kanava kokoaa yhteen seminaariemme tallenteet ja muuta mielenkiintoista!

Uusimpina tallenne Turussa 11.3.2016 järjestetystä Taide sote-alan rakenteissa -seminaarista. Puhujina Turun Taideakatemian lehtori Marja Susi, Turun kaupungin kulttuurikoordinaattori Eija Salmiosalo, Antti Kulmala SirkunUnionista ja Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu.

 

Tallenteita Lappeenrannan Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaarista 26.2.

Teollinen muotoilija Kai Hämäläinen

ja estetiikan evankelista Eliisa Tuisku

 

 

Hyvinvoinnin välitystoimiston Youtube-kanava tarjoaa paljon tietoa osallistavasta taiteesta.

Turussa Taide sote-alan rakenteissa -seminaari 11.3.2016

“Hyvinvointipalvelut on perinteisesti ymmärretty sosiaali- ja terveysalojen vastuualueeksi, mutta nykyisen ajattelun mukaan kaikilla kunnan tarjoamilla palveluilla ja toimilla on merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille”, kertoo Turun kaupungin kulttuurikoordinaattori Eija Salmiosalo. Salmiosalo esiintyy Taide sote-alan rakenteissa -seminaarissa Turussa 11.3.2016. Seminaarissa käsitellään sitä, miten taide punoutuu osaksi sosiaali- ja terveysalan rakennetta. Puhujat muun muassa tuovat esiin, millaisia tulevaisuuden näkymiä osallistavalla taiteella nähdään sote-alalla ja pohtivat taiteen terveysvaikutuksia. Voiko taiteella olla hoitotakuuta?

Seminaarin yhteydessä järjestetään Tatun ja Soten pikatreffit -verkostoitumistilaisuus, jossa taiteentekijät ja sote-alan ammattilaiset voivat tutustua ja keskustella rennoissa tunnemissa.

Ohjelma

9:00 – 9:10 Hyvinvoinnin välitystoimiston tervetuliaissanat

9:10 – 9:45 Marja Susi: Kulttuurihyvinvointipalveluita Turun kaupungin rakenteisiin

9:45 – 10:30 Eija Salmiosalo: Kulttuuri sote-alan rakenteissa

10:30 – 11:15 Antti Kulmala: SirkusUnioni / Kohtaamisia sirkuksessa

11:15 – 12:00 Pilvi Kuitu: Millä lupauksilla kulttuuri ja taidepalvelut kiinnittyvät sotepalveluihin?

12:00 – 13:00 Tatun ja Soten pikatreffit -verkostoitumistilaisuus

 

Mitä: Taide sote-alan rakenteissa -seminaari ja Tatun ja Soten pikatreffit -verkostoitumistilaisuus

Missä: Spark Up Turku, Tykistökatu 4

Milloin: 11.3.2016 kello 9:00-13:00

 

Lämpimästi tervetuloa! Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.

Facebooktapahtuma

Jos et pääse tilaisuuteen paikalle, voit seurata seminaaria Youtube-kanavaltamme.

 

Puhujien esitysmateriaalit:

Marja Susi: Kulttuurin ja hyvivoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

 

Seuraa suorana Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaaria 26.2.2016

Seuraa suorana Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaaria 26.2.2016 klo 12 – 15 osoitteessa https://meeting.saimia.fi/hvvt!

Lisätietoa: Minna Taipale, Humak                                                                                    minna.taipale@humak.fi – 020 7621 373

Palvelumuotoilu on yhdessä kehittämistä

Hyvinvoinnin välitystoimisto järjesti Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaarin SparkUp Turun tiloissa perjantaina 12.2.2016. Seminaarissa pureuduttiin osallistavan taiteen tuotteistamiseen liittyviin haasteisiin. Seminaaripuhujat palvelumuotoilija Minna Koskelo, sanataiteilija Veera Vähämaa sekä tuottajat Mervi Leivo ja Pekka Kuru avasivat uusia näkökulmia tuotteistamiseen ja palvelumuotoiluun sekä herättivät keskustelua yleisössä.

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaari Turun Spark Upin tiloissa 12.2.2016
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaari Turun Spark Upin tiloissa 12.2.2016. Kuva: Emilia Reponen

Heti alkuun yleisö pääsi tutustumaan osallistavaan taiteeseen itse tekemällä ja kokemalla, kun sanataiteilija Veera Vähämaa avasi tilaisuuden lyhyellä korvarunoharjoituksella. Kotipuu-korvarunoharjoitus toteutettiin pareittain niin, että toinen pareista kertoi itsellen merkityksellisestä puusta ja siihen liittyvistä muistoista. Sitten pari loi kertomuksesta yhdessä runon. Korvarunoharjoitus nosti yleisön tunteet pintaan, ja virkistävää, innostavaa ja iloista yhdessä oppimista oli mukava seurata.

Toistuvia teemoja tuotteistamisesta ja palvelumuotoilusta puhuttaessa olivat asiakas, toimijoiden intohimo ja jatkuva kehittäminen. Paljon keskustelua ja kysymyksiä herätti osallistavan taiteen palveluiden rahallinen kannattavuus. Kilpailu on nykyään kovaa. Miten saisi juuri oman yritysideansa toimivaksi sekä rahallisesti kannattavaksi? Mistä asiakkaat kiinnostuvat ja miten heidät saa sitoutettua?

Tuottaja Pekka Kuru kertoo tuotteistamisesta kädet viuhuen
Tuottaja Pekka Kuru kertoo tuotteistamisesta kädet viuhuen. Kuva: Emilia Reponen

Ongelmiin vastaa palvelumuotoilu, jossa ihminen ja hänen tarpeensa ovat keskiössä. ”Positiivinen asiakaskokemus näkyy viivan alla”, Minna Koskelo tiivistää palvelumuotoilun perusajatuksen. Asiakkaan tarpeet pitää tuntea hyvin ja myös piilevät tarpeet tulee huomioida. Empatia ja palvelun tilaajan maailman ymmärtäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä hyvän asiakaskokemuksen synnyssä.

Myyjän ja asiakasryhmien välisellä yhteistyöllä on merkittävä rooli palvelua suunniteltaessa ja kehitettäessä. ”Asiakkaat tulisi nähdä meidän kumppaneina ja kehittäjinä”, Koskelo toteaa. Hän kehottaa altistamaan myytävän palvelun rohkeasti asiakkaan testattavaksi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska siten tuotetta voidaan kehittää yhdessä asiakkaan kanssa alusta asti.

Palvelumuotoilija Minna Kelosto.
Palvelumuotoilija Minna Koskelo kertoo, kuinka asiakkaat voidaan ottaa mukaan palveluiden suunnitteluun. Kuva: Emilia Reponen

Prototyyppien rakentaminen on eräs kiinnostava tapa suunnitella palveluita ja tuotteita yhdessä asiakkaiden kanssa. Tässä menetelmässä palvelun tilaaja ja tuottaja rakentavat tuotteen prototyypin konkreettisesti esimerkiksi legoista tai pahvilaatikoista. Rakentamisen aikana syntyy paljon ajatuksia, oivalluksia ja uusia näkökulmia, jotka huomioidaan palvelua kehitettäessä. Konkreettinen käsillä tekeminen on tehokas ja luova lähestymistapa. Neurologi Kiti Müller onkin sanonut, että ihmisellä on aivot käsissään. Prototyyppien avulla työskentely on luovaa ja ennen kaikkea opettavaista.

Kuva: Emilia Reponen

Koskelo muistuttaa, että palvelut eivät ole koskaan valmiita, vaan niitä tulee aina kehittää. ”Palvelumuotoilu suuntaa katseensa tulevaisuuteen”, Koskelo sanoo. Tulevaisuuden ennakoinnilla voidaan kehittää tuotteita ja palveluita kestävämmiksi ja taata asiakkaiden kiinnostus jatkossakin.

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaarin yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa Tatun ja Soten Neuvontaklinikka. Tatun ja Soten Neuvontaklinikalla luovien alojen yrityspalvelu Creven Leena Janhila ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Markus Suomi antoivat henkilökohtaista neuvontaa osallistavan taiteen ja hyvinvoinnin rajapinnassa työskenteleville ja alalle pyrkiville toimijoille.

Hyvinvoinninn välitystoimisto kiittää antoisasta seminaaripäivästä!

Taide sote-alan rakenteissa – seminaari Lpr:ssa 11.3.2016

Seminaari perjantaina 11.3.16 klo 11:30–15:00
Saimaan amk, Saimaa-sali (Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta)

Seminaarin ohjelma

11:30 – 12:15 Palvelujohtaja Helena Räsänen, Sipoon ikääntyneiden palvelut
Kyllä keinoja löytyy, kun tahtoa on
12:15 – 14:00 Toiminnanjohtaja Krista Petäjäjärvi, Pro soveltavan taiteen tila ry
Miten löytää yhteinen sävel? Puheenvuoron ja toiminnan kautta pohditaan elementtejä,                           joiden kautta taide sote-alalla tulee mahdolliseksi.
14:00 – 14:45 Projektipäällikkö Anna-Mari Rosenlöf, Taikusydän ja Turun amk
Salapoliisityötä, faktaa ja verkostoja hyvinvoinnin rakenteissa
14:45 – 15:00 Keskustelua

TERVETULOA!

Tilaisuus striimataan, seuraa suorana täältä!

Rahoitusta rohkeille – teemapäivä Jyväskylässä 11.3.2016

Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) järjestävät Rahoitusta rohkeille – Keskusteluja kulttuurituotannoista, rahoituksesta ja yhteistyöstä -teemapäivän perjantaina 11.3.2016 klo 10-14 Jyväskylän Veturitallien Klubitila Kiskossa, Veturitallinkatu 6.

”Kulttuurin ja taiteen rahoitus on tänä päivänä pirstaloitunutta ja alati muuttuvassa liikkeessä. Se, mikä nyt on ajankohtaista, ei enää välttämättä päde muutaman vuoden päästä. Siksi halusimme järjestää ajankohtaisen rahoituksen teemapäivän, jossa painotuksena ovat luovat ja kiinnostavat sisällöt suhteessa potentiaalisiin rahoitus- ja yhteistyömalleihin. Tilaisuuden osallistujat saavat mukaansa käytännön vinkkien lisäksi myös rohkeutta lähteä toteuttamaan omia tuotantojaan sekä löytämään sopivia yhteistyökumppaneita nyt ja tulevaisuudessa”, toteaa tilaisuuden järjestäjä, läänintaiteilija Pauliina Lapio (Taike).

Tilaisuudessa kuullaan käytännön esimerkkejä kulttuurituotannoista, joissa kulttuurialan toimijat, yhteisöt ja yritykset luovat rahoitusratkaisuja yhdessä. Keskustelu rakentuu yksityisen rahoituksen ympärille. Teemoja ovat mm. yritysyhteistyö ja sponsorointi, vastikkeellisuus, yhteismarkkinointi ja joukkoistaminen. Keskusteluihin osallistuvat Ossi Valpio (Tuff ry.), Tove Hagman (Porvoon Taidetehdas), Jaakko Blomberg (Yhteismaa ry.), Jonas Hakaniemi (Design Office Hakaniemi), Niila Tamminen (Humak), Jouni Kärkkäinen (Humak) ja Ilkka Peltokangas (FIM). Tilaisuuden juontavat Jouni Kärkkäinen (Humak) ja Pauliina Lapio (Taike).

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin välitystoimisto ja Tuunaa Tuottoa –hankkeiden kanssa.
Tilaisuus on avoin kaikille aiheista kiinnostuneille. Ennakkoilmoittautuminen 25.2.2016 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/CA5BC5B1CA9EBC1C.par

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaari 26.2. Lappeenrannassa

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu – avoin seminaari perjantaina 26.2.16 klo 12:00–15:00

Kuinka tein kaninsilitysperformanssista bisnestä ja muita puheenvuoroja aiheen tiimoilta

Paikka: Saimaan amk, Saimaa-sali
Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta

 

Seminaarin ohjelma

12.00–12:45 Teollinen muotoilija Kai Hämäläinen: Asiakasymmärryksestä palvelumuotoiluun
12:45–13:30 Taiteilija-kehittäjä Eili IkonenTekijyys – Taiteilija tuotteena Tukevan portaan yhteisöntaiteilija konseptissa
13:30–15:00 Estetiikan evankelista Eliisa Tuisku, Dr. Zaius Oy: Hitaammin hulluksi – Kuinka tein kaninsilitysperformanssista bisnestä?

Seuraa suorana netissä https://meeting.saimia.fi/hvvt !

Lisätietoa: Minna Taipale, Humak                                                                                    minna.taipale@humak.fi – 020 7621 373

Sari Lyytikäinen, Saimaan ammattikorkeakoulu                                                           sari.lyytikainen@saimia.fi – 040 053 1559

Henkilökohtaista neuvontaa Lappeenrannassa

Onko sinulla taidelähtöinen idea, jota haluaisit tarjota hyvinvointipalveluihin? Tuottaako taiteen soveltavan käytön asiakaslähtöisyys päänvaivaa? Varaa aika ilmaiseen, henkilökohtaiseen neuvontaan. Paikka ja aika: Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta pe 26.2.2016. Varaa aikasi 19.2. mennessä osoitteesta minna.taipale@humak.fi!

Klinikoilla neuvovat:

eili

Taiteilija-kehittäjä Eili Ikonen, kuvataiteen ja sote-alan rajapinnat

Hahmotellaanko esiin henkilökohtainen erityisosaaminen ja kiepautetaan kompetenssia konseptiksi? Laajennetaanko tajuntaa ja lujitetaan luottamusta taiteen olemasta lupausten ja epäilysten ristipaineessa? Ratkotaanko reittiä kiinnostuksesta käytännön kokeiluksi ja sitä kautta kokemukseksi? Pohdituttaako kenen kengässä lesti, säilyykö tuntuma omaan ammatti-identiteettiin uusissa työnkuvissa? Mietitkö miten tästä puhuisi – mietitääs yhdessä.

Eili Ikonen on kuvataiteilija (AMK) ja Taideyliopistosta valmistunut organisaatioiden taiteilija-kehittäjä. Hän on ammattilaiskuvataiteilijoita ja sote-alan yhteisöjä kohtauttavan Tukeva porras -toimintamallin suunnittelija ja koordinoija. Ikosen omaa työalaa ovat taiteelliset interventiot sote-alan työyhteisöissä- ja työryhmissä, eli taiteen logiikan hyödyntäminen erilaisissa kehittämis- ja muutosprosesseissa.

IMG_0792

Eliisa Tuisku, estetiikan evankelista, mutta myös kuvataiteilija, tuottaja ja taidealan yrittäjä. Eliisa on tuotteistanut taiteellisen osaamisensa ja tarjoaa mm. yrityksille erilaisia taidesisältöisiä palveluita ja tuotteita yrityksensä Dr. Zaiuksen kautta. Dr. Zaius on lumonnut yleisöä jo vuodesta 2009 – ihmiset rakastavat Tekotaiteellista Klubia – kerran Klubia kokeiltuaan yritykset tilaavat taiteilijan tilaisuuksiinsa yhä uudelleen. Näitä asiakkaita ovat mm. Nordea, Fennia, Fiskars, Paulig, Sampo Pankki, Radisson Blu, Tapiola Varainhoito, Danske Bank, Lindorff, VVO.

kaitsu (003)

Kai Hämäläinen on teollinen muotoilija, joka on perehtynyt palvelumuotoiluun ja muotoilututkimukseen. Yli kymmenvuotisen työuransa aikana hän on työskennellyt sekä teollisena muotoilijana liike-elämän palveluksessa että erikoistutkijana ja projektipäällikkönä korkeakoulumaailmassa palvelumuotoiluun liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Kain erikoisalaksi ovat muodostuneet asiakasymmärryksen työkalut, sekä laadullisten tutkimusmenetelmien hyödyntäminen suunnittelutiedoksi tuotekehityshankkeiden alkuvaiheessa, joista hän on kirjoittanut ja parhaillaan kirjoittaa artikkeleita palvelumuotoilun oppikirjoihin ja ammattijulkaisuihin. Hänellä on vuosien kokemus erilaisten muotoiluun liittyvien koulutusten ja työpajojen järjestämisestä.

Elokuusta 2015 alkaen Kai työskentelee startup-yrittäjänä asiakaskokemusten kehittämiseen erikoistuvassa muotoilutoimistossaan.

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaari ja Tatun ja Soten Neuvontaklinikka Turussa 12.2.

 

Miten muotoilisin osaamisestani myytävän tuotteen? Miten löytää ja sitouttaa asiakkaita? Nämä ovat kysymyksiä, joiden parissa moni taiteen ja hyvinvoinnin parissa työskentelevä painii. Ratkaisuja etsitään Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaarissa ja Tatun ja Soten Neuvontaklinikalla pe 12.2. klo 9-16 SparkUp Turun tiloissa, osoitteessa Tykistökatu 4b.

Seminaarissa ajatuksiaan tuotteistamisesta ja palvelumuotoilusta jakavat palvelumuotoilija Minna Koskelo, sanataiteilja Veera Vähämaa sekä tuottajajat Mervi Leivo ja Pekka Kuru.

Lue artikkeli seminaarista: http://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi/2016/02/23/palvelumuotoilu-on-yhdessa-kehittamista/

Katso Minna Koskelon puheenvuoro youtube-kanavaltamme

Tatun ja Soten Neuvontaklinikka

Seminaarin yhteydessä järjestetään Tatun ja Soten Neuvontaklinikka. Klinikalla osallistavan taiteen ja sosiaali- terveysalan rajapinnassa tai alalle pyrkivät voivat saada henkilökohtaista apua siinä, miten oma osaaminen paketoidaan myytäväksi tuotteeksi. Ohjausta annetaan kaikille erilaisille toimijoille kuten yrittäjille, yhdistyksille ja osuuskunnille. Neuvonnasta vastaavat yrityskiihdyttämö Creven Leena Janhila ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Markus Suomi. 

30 minuutin mittaisia neuvonta-aikoja on tarjolla kymmenen, joten varaa oma aikasi pian. Ilmoittaudu Tatun ja Soten Neuvontaklinikalle 9.2.2016 mennessä seuraavassa osoitteessa:

https://www.lyyti.in/tatunjasotenklinikka

Pääsy varatulle klinikka-ajalle vahvistetaan 10.2.2016.

Tatun ja Soten Neuvontaklinikka tullaan järjestämään myös 15.4.2016 Uudet työn muodot ja työssä jaksaminen -seminaarin yhteydessä.

OHJELMA

9.00–9.45 “Nämä kissat tässä ovat minulle totta.” Soveltavan sanataiteen voima.: Veera Vähämaa / sanataiteilija

9.45–10.30 Paljon liikkuvaa, vähän pysyvää : Mervi Leivo / tuottaja, Myrskyryhmä

10.30–11.15 Case: Kustavin Kipinä: Pekka Kuru / Kehitysyhtiö Kuru Oy

11.15–12.00 Palvelumuotoilu – Miksi? : Minna Koskelo / futures designer

13.00–16.00 Tatun ja Soten Neuvontaklinikka / Henkilökohtaiset neuvonta-ajat

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Tapahtuma Facebookissa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

 

Tatu toivottaa kaikki tervetulleeksi Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaariin Turkuun.
Tatu toivottaa kaikki tervetulleeksi Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaariin Turkuun.