Julkaisut

> Tatun ja Soten Työkirjat -sarja

Käytännönläheisiä oppaita soveltavasta taiteesta kiinnostuneille tekijöille:

Hautio, Minna, Janhila, Leena & Tikkaoja, Oona (toim.) 2018. Välikäsiä vai välittämistä. Soveltavan taiteen välitystoimintaa suunnittelemassa.

Pääjoki, Tarja & Tikkaoja, Oona (toim.) 2018: Taide palvelee – soveltavan taiteen palvelumuotoilu. Lue verkossa / lataa pdf

Sassa-Laaksonen, Mari & Linnossuo, Outi & Tikkaoja Oona 2018: Taidetta päihdetyössä – työkirja toiminnan suunnitteluun

Helander, Sarianne & Linnossuo, Outi & Tikkaoja Oona 2018: Tatu ja Sote sukupolvityössä – ideoita eri-ikäisten yhteistoimintaan osallistavan taiteen keinoin

Häkkinen, Lotta & Tikkaoja Oona 2017: Osallistavaa taidetta nuorten parissa – työkirja kenttään tutustuvalle

Häkkinen, Lotta & Tikkaoja Oona 2016: Vuorovaikutus osallistavan taiteen ryhmänohjauksessa – työkirja aloittelevalle ryhmänohjaajalle

Heikkilä, Miia & Tikkaoja Oona 2015: Tatun ja Soten työkirja – vinkkejä osallistavan taiteen tuotantoon taiteilijalle, tilaajalle & tuottajalle. Opas on suunnattu taiteilijalle, tilaajalle ja tuottajalle. Se on kirjoitettu alalla toimivien ammattituottajien tai tuottajan töitä tekevien henkilöiden ja taiteilijoiden haastattelujen sekä kyselyn pohjalta.

In English: Heikkilä, Miia & Tikkaoja Oona 2015, kääntäjä Minna Hult: Workbook for Artsie and Welbie. Tips for Artists, their Customers and for Producers in the Production of Participating Art.

> Artikkelikokoelmat

Hautio, Minna (toim.) 2017. Taide yhdistää – monialaisuus osallistavan taiteen voimavarana.

> Osallistavan taiteen laatukortit

Haapasalo, Leinonen-Vainio, Linnossuo, Susi, Syvälahti, Tikkaoja 2018.
Osallistavan taiteen laatukorttipakka on laadun pohtimisen ja kehittämisen työkalu.
Lataa kortit tulostettavaksi (kortin koko 15 x 15 cm, korttien määrä 25).

> Artikkeleita kokoomateoksissa ja lehdissä

> Pekkinen Sanna & Pääjoki, Tarja (2017) Monialainen valmennuspedagogiikka – ammattiosaamisten yhdistämisellä uusia toimintamalleja (s.393). Teoksessa Oivaltamisen iloa, toim. Tuomi, Jouni & Joronen, Katja & Huhdanpää, Annika. TAMK

> Hyvinvointipalveluita yhdessä kehittäen – asiakas ensin. Artikkeli UAS Journalissa 2/17

Hyvinvointitaidetta tuottamassa. Artikkeli Hyvinvoinnin välitystoimistosta AMK-lehdessä 05/2016

> Ammattilaistaide ja tuloksien raportointi keskiössä – Hyvinvoinnin välitystoimiston terveiset Lontoosta. Artikkeli Taku-lehdessä 3/16

> Supersankarit apuun! Artikkeli Taku-lehdessä 4/15

 

> Hankkeeseen tehdyt opinnäytetyöt

> Tallenteet

Hyvinvoinnin välitystoimiston YouTube-kanavalta  löydät mm. seminaaritallenteet!

Lappeenrannassa 28.10. 2016 pidetyn Taide sote-alan rakenteissa -seminaarin tallenne löytyy täältä

http://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi/2016/11/07/taiteen-kanssa-kaikkialla/

 

Lappeenrannassa 18.11.2016 pidetty Living Lab -luento löytyy täältä

http://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi/2016/11/17/luento-living-lab-menetelmasta-perjantaina-18-11/

 

 

 

Uutiset