Hanke

hvvt_sote_seisooHyvinvoinnin välitystoimisto on ESR‐rahoitteinen hanke, jossa kehitetään osallistavan taiteen ansaintamalleja ja myyntiä sekä tuotteistetaan palveluita sote-alan tarpeisiin.

Hankkeesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu ja partnereita ovat Turun amk, Saimaan amk ja Jyväskylän yliopisto. Mukana ovat myös Taiteen edistämiskeskus ja Turun sekä Jyväskylän kaupungit.

Hyvinvoinnin välitystoimisto kehittää osallistavan taiteen tuotantoa ja markkinoita kokoamalla yhteen taiteilijat, tuottajat sekä sosiaali‐ ja terveysalan ammattilaiset. Se on moniammatillinen osallistavan taiteen välitysverkosto, joka valmentaa, verkostoi, neuvoo ja kehittää kenttää ja yhdistää tarjontaa ja kysyntää. Hyvinvoinnin välitystoimisto toimii sosiaali‐ ja terveyspalvhvvt_tatu_leijuueluiden ja osallistavan taiteen risteyskohdassa.

Toiminta

Valtakunnallinen hanke alkoi keväällä 2015 ja päättyy vuoden 2017 lopussa. Hankkeen toimintaan sisältyvät valmennus, neuvonta, avoimet tapahtumat ja julkaisut sekä pysyväksi vakiinnutettavan välitystoimiston toimintaedellytysten tutkiminen ja kehittäminen: toiminta- ja palvelumallien muotoilu ja sopivien jatkajatahojen löytäminen.

Videolla hankkeen toiminta esitettynä tiivistetysti:

Henkilöstö alueittain

> Turku

Oona Tikkaoja ja Benny Majabacka
Oona Tikkaoja ja Benny Majabacka

Benny Majabacka, projektipäällikkö/ hallinto, Humak

Tehtävät: koordinointi ja hallinnolliset tehtävät

”Hanke luo uusia mahdollisuuksia luovan alan toimijoille. Näen tärkeänä osallistavan taiteen jäsentymättömän kentän käytäntöjen kehittämisen tuottajaosaamisen välittämänä tasolle, joka luo pysyvyyttä ja selkeyttä alalle. Tämä mahdollistaa hyvinvoinnin lisääntymisen osallistavan taiteen uusien menetelmien ja paremman saavutettavuuden kautta.”

Oona Tikkaoja, projektipäällikkö/ sisällöntuotanto, Humak

Tehtävät: sisällönkehittämisvastuu, Turun Tatu ja Sote -valmennus

Oona on kuvataiteilija ja kulttuurituotannon lehtori, jonka intohimona on kehittää kulttuurialaa sekä tehdä taidetta ihmisille ja ihmisten kanssa. Lisätietoja: www.vikuri.com

Outi Linnossuo, Turun ammattikorkeakoulun lehtori, sosiaalityöntekijä, VTT, ekspressiivisen taidetyöskentelyn ohjaaja

“Toimin Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa Turun valmennusryhmän kouluttajana ja tuutorina. Haluan olla mukana hankkeessa, koska minua kiinnostaa taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksien lisääminen sosiaalialan työssä.”

Anne Syvälahti, psykologi ja sosiaalialan opettaja Turun ammattikorkeakoulussa

“Olen mukana Turun koulutusryhmän koulutuspäivissä kertomassa kokemuksistani moniammatillisesta työstä nuorten kanssa ja toiminnallisten menetelmien käytöstä ryhmien ohjaamisessa. Lisäksi opetan ja ohjaan mindfulness-menetelmää työssä jaksamisen osiossa.

Toimin sosinomikoulutuksessa toiminnallisten menetelmien opettajana. Tämän lisäksi ohjaan jännittäjien ryhmiä yhdessä taiteilijan kanssa. Olen omakohtaisesti oppinut, miten mielekästä ja asiakkaiden hyvinvointia edistävää on tehdä työtä monialaisesti yhdistäen sosiaali- ja terveysalan sekä taiteen osaamista.”

Marja Susi, Turun ammattikorkeakoulu, Taideakatemia, lehtori

“Toimin Hyvinvoinnin välitystoimistossa monialaisten ryhmien kouluttajana ja tutorina. Oma asiantuntijuuteni liittyy erityisesti taiteilijan ammattirooleihin kulttuurihyvinvointiin liittyvissä sisällöissä sekä moniammatillisten sisältöjen luomiseen taide- ja sotealojen kesken.

Olen itse toiminut sekä taiteilijana että kouluttajana useissa tähän sisältöön liittyvissä hankkeissa. Taideakatemiassa vastaan Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmän toiminnasta.”

 

> Jyväskylä

Sanna Pekkinen, Jyväskylän alueen aluekoordinaattori, Humak

Tarja Pääjoki, FT, taidekasvatuksen tutkija ja opettaja

Tarja Pääjoki työskentelee hankkeessa Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen edustajana. Hänen erityisalojaan ovat lastenkulttuuri ja taidekasvatustoiminnan arviointi.

 

> Kaakkois-Suomi

prof-kuva_3

Minna Taipale, Humak, Hyvinvoinnin välitystoimiston Kaakkois-Suomen aluekoordinaattori

Työtehtäviä mm. neuvontatoiminnan alueellinen organisointi, HVVT- asiantuntijaryhmän kokoaminen, täydennyskoulutusten ja seminaarien tuottaminen yhteistyössä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa sekä markkinointi ja viestintä.

”Uskon vahvasti taiteen hyvinvointivaikutuksiin ja näen tärkeänä tämän asian edistämisen. Lisäksi uskon, että hankkeen toimilla ja tällä porukalla voidaan saada aikaan pysyviä muutoksia niin sote- kuin taide- ja kulttuurikenttään. Saadaan aikaan synergiaa, jonka lopputulemasta hyötyvät kaikki.”

 

Juha Iso-Aho, TKI-koordinaattori, Humak. Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa asiantuntijana.

“Kulttuurituotannollisen osaamisen tuominen eri toimialoille, kuten sote- tai matkailualalle, on mielestäni tärkeää sekä näiden toimialojen kehittämisen että niiden välisen yhteistyön rakentamisen kannalta. Saattamalla eri toimialat yhteen hanke luo uudenlaisia tapoja tuottaa hyvinvointia ja samalla myös uusia työmahdollisuuksia.”

 

Birgitta Lehto, terveysalan lehtori Saimaan ammattikorkeakoulusta

Birgitta Lehto
Birgitta Lehto

“Olen mukana Hyvinvoinnin välitystoimisto –hankkeessa ja edustan osaltani hoitotyön-ja terveydenhuollon asiantuntemusta. Olen kaikin tavoin koulutukseen valittujen monialaisten opiskelijoiden ja opettajien käytettävissä. Työkokemukseni muodostuu hoitoalalta: Olen toiminut yli kolmekymmentä vuotta erilaisten potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten sekä työnjohdollisten tehtävien parissa.”

 

 

Outi Peippo, lehtori, kuvataiteilija, Saimaan ammattikorkeakoulu. Hankkeessa taideosaamisen asiantuntijana ja kouluttajana.

Outi Peippo
Outi Peippo

 

 

“Taiteella on merkitystä ja taiteilijalla on tehtäviä hyvinvoinnin parissa. Olen mukana juuri siinä, mikä minua on askarruttanut ja mikä on tähän asti puuttunut: toimintamalli ja välitystoimisto välittämään taiteilijoiden osaamista sekä näin luomaan taiteilijalle toimeentulomahdollisuuksia että mahdollisesti luomaan uusia toimintamalleja sovellettavaksi laajemminkin eri alojen välillä.”

 

 

 

Sari Lyytikäinen, Saimaan ammattikorkeakoulun hankevastaava

“Haluan olla kehittämässä hankkeen toimenpiteitä alueellisesti ja valtakunnallisesti, jotta mm. osallistavat taidepalvelut näkyisivät tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalalla. Tavoitteena on vaikuttaa sote- ja kulttuurisektoreiden yhteistyön toimintaperiaatteisiin, rahoitusmalleihin ja toimintakulttuureihin.”

IMG_1600
Sari Lyytikäinen

 

 

 

 

 

 

Anne Backman, sosiaali- ja terveysalan lehtori Saimaan ammattikorkeakoulusta

IMG_1573
Anne Backman

”Kaikenlainen toisintekeminen ja toisinnäkeminen innostavat minua. Haluan olla mukana mahdollistamassa ihmisten välisiä kohtaamisia elämän erilaisilla toimintakentillä. Sosiaalialan työn opettajana olen sosiaalipedagogi ja se tarkoittaa sitä, että yhteisöllisyys, osallistuminen, merkityksellisyyden kokemukset, ihmisten keskinäinen arvostus ja toinen toistensa hyväksymien ovat keskeisiä elementtejä ajattelussani. Ystävällinen hymy ja hyväksyvä katse – niitä me kaikki tarvitsemme voidaksemme hyvin täällä kilpailun ja suorittamisen maailmassa.”

 

 

 

Heidi Myyryläinen, liiketoiminnan asiantuntija Saimaan ammattikorkeakoulusta

IMG_1633
Heidi Myyryläinen

”Olen kiinnostunut osallistavan taiteen mahdollisuuksista taideteoksiin ja -tekoihin osallistuvan asiakkaan, asiakasryhmien, ostajaorganisaation, taitelijatuottajien ja erilaisten toimintaympäristöjen näkökulmasta. Parhaimmillaan osallistavan taiteen tuotteet ja palvelut ovat sosiaali- ja terveystuottajien – tai kenen tahansa – ostettavissa ja asiakkaiden saatavilla. Hyvinvoinnin välitystoimisto toimii uusien urien uurtajana, ja myös Hyvinvoinnin välitystoimiston kaltaisiin tukipalveluihin tarvitaan jatkossa uudenlaisia ansaintalogiikoita. Palvelupakettien parantamiseksi tarvitaan living-lab toimintaa, yhteiskehittämistä ja kokeiluita eri toimintaympäristöissä.”

Kirsi Lajunen, hyvinvoinnin läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus

Johanna Vuolasto, Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija ja taiteen käytön, hyvinvointivaikutusten ja osallistamisen kehittämisohjelman vetäjä

Taiteen edistämiskeskus on hankkeen yhteistyökumppani.

 

 

Uutiset