Hanke päättyi, kehitystyö jatkuu

Hyvinvoinnin välitystoimisto -hanke päättyi maaliskuun 2018 lopussa. Lämmin kiitos kaikille sote-, tuotanto- ja taidealan ammattilaisille, joiden kanssa saimme oppia ja kehittää yhdessä! Hankkeessa opitut asiat on kiteytetty kahteen julkaisuun, Taide palvelee – soveltavan taiteen palvelumuotoilu sekä Välikäsiä vai välittämistä – soveltavan taiteen välitystoimintaa suunnittelemassa, jotka löydät myös sivulta julkaisut.
 
Samasta paikasta löytyvät myös muut hankkeen julkaisut, jotka tarjoavat näkökulmia erilaisten kohderyhmien kanssa työskentelyyn ja soveltavan taiteen laadunhallintaan. Tulossa vielä huhtikuun aikana englanninkielinen käännös hankkeen ensimmäisestä julkaisusta Tatun ja Soten työkirja.
 
Yksi hanke on taas ohi, mutta kehitystyö jatkuu monin eri tavoin!

Välikäsiä vai välittämistä? Uusi julkaisu soveltavan taiteen välitystoiminnan kehittämisestä

Hyvinvoinnin välitystoimiston viimeiseen julkaisuun on kerätty tietoa siitä, millaisia tuottamisen ja välittämisen palvelutarpeita alalla on ja millainen tilanne soveltavan taiteen palvelujen kehittämisen, myymisen ja ostamisen suhteen Suomessa tällä hetkellä vallitsee. Julkaisun kautta on pyritty luomaan mahdollisimman tarkka ja moniääninen kuva nykytilanteesta ja toiminnan mahdollisuuksista sekä tarjoamaan tietoa toiminnan kannattavuuden ja karikoiden määrittelyn tueksi.

Välikäsiä vai välittämistä -teos kokoaa yhteen välitystoiminnan kehittämisestä opitut asiat. Aiempi julkaisu, Taide palvelee – soveltavan taiteen palvelumuotoilu, taas keskittyy yksittäisen taidepalvelun muotoiluun. Yhdessä nämä teokset kiteyttävät hankkeessa tehdyn oppimis- ja kehittämistyön.

Lataa julkaisu luettavaksesi täältä.

 

 

Reflektioita hankkeesta

Hankkeessa työskennellyt Turun AMK:n sosiaalialan lehtori Outi Linnossuo ja valmennukseen osallistunut kulttuurituottaja Iita Mykkänen pohtivat alla olevissa videoissa hankkeessa tehtyä työtä ja sen vaikutuksia.

Kulttuurituottaja – Tatun ja Soten yhteentuoja

Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen päättyessä pitkäaikainen harjoittelijamme Sari Tolonen pohtii kulttuurituottajan mahdollisuuksia soveltavan taiteen kentässä sekä yleisemmin että osana omaa kehittymistään tuottajana:

Opiskelen tällä hetkellä Humakissa kulttuurituottajaksi. Olen kiinnostunut luomaan ihmisille mahdollisuuksia pieniin elämän iloihin. Esimerkiksi tapahtuma, josta vanhus voi kuulla sattumalta bussissa ja johon hän pääsee osallistumaan helposti kauppareissun yhteydessä. Yllätyksellinen, pieni ilon hetki, mikä mahdollisesti lämmittää yksinäisen vanhuksen arkea parin päivän ajan.

Vasta opintojen aloittamisen jälkeen tajusin, että tämä elämän pienten ilojen lisääminen ei tarkoita vain tapahtumien järjestämistä vaan myös henkisen hyvinvoinnin lisäämistä. Nykypäivänä perustarpeet ovat jo suurella osalla populaatiota tyydytetyt ja pelkkä materiaali ei enää tuo hyvän olon tunnetta. Henkinen pahoinvointi yleistyy yhteiskunnassa ja sote ala tarvitsee sen ratkaisemiseen uusia menetelmiä. Taiteilijat ymmärtävät immateriaalisten tarpeiden tyydyttämisen, mutta eivät välttämättä osaa tuoda sitä riittävän lähelle yleisöä. Tässä kohtaa kulttuurituottaja astuu kuvioihin.  

Harjoitteluni Hyvinvoinnin välitystoimistossa on auttanut minua huomaamaan, kuinka tärkeä taiteilija-tuottaja (tatu) ja sote-alojen yhteen saattaminen on. Tatun ja soten kentät ovat kuin omia maailmojaan ja sen vuoksi näiden kahden alan osaajien yhtenäinen keskustelu voi osoittautua haasteelliseksi, vaikka kummatkin alat haluavat samoja asioita. Niin Sote kuin Tatu alat yrittävät vähentää yhteiskunnan pahoinvointia omilla kentillään. Ongelma ei ole se, että kumpikin yrittävät saavuttaa samaa asiaa – ongelma on se, että ongelmia yritetään ratkoa omissa piireissään.

Hyvinvoinnin välitystoimisto -hanke on pyrkinyt tuomaan esille jo pitkään yhteiskunnan pinnan alla olleen tarpeen henkisen hyvinvoinnin lisäämisestä tatun ja soten yhteistyön avulla. Tätä yhteistyötä edesauttaa parhaiten kulttuurituottaja. Kulttuurituottajilla on osaamista työskentelystä monialaisten tiimien kanssa ja he osaavat toimia erilaisten toimijoiden tulkkina.

Hanke on inspiroinut minua jatkamaan soveltavan taiteen välitystoiminnan parissa myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä työstän osana opiskelijatyöryhmää Nuori Yrittäjyys -kurssilla soveltavan taiteen välitystoimisto Taidesorvia, joka tarjoaa koulutuksia sekä työpajoja yrityksille ja yhteisöille. Toivottavasti Taidesorvi lisää ihmisten hyvinvointia tulevaisuudessa sekä toimii alansa edelläkävijänä hyödyntäen Hyvinvoinnin välitystoimiston oppeja.

Kirjoittaja, kulttuurituotannon opiskelija Sari Tolonen oli Hyvinvoinnin välitystoimistossa harjoittelijana vuosina 2017-18.

Soveltuuko taide? -seminaarin tallenteet katsottavissa

Soveltuuko taide? -seminaarin järjestettiin perjantaina 24.11.2017, järjestäjinä Humak, Jyväskylän yliopisto sekä Osuuskunta Kuje. Materiaali löytyy tallenteena seuraavista osoitteista:

Aamupäivän sessio:
https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/musiikin-taiteen-ja-kulttuurin-tutkimuksen-laitos/soveltava-taide/2017-11-24

Iltapäivän sessio:
https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/musiikin-taiteen-ja-kulttuurin-tutkimuksen-laitos/soveltava-taide/2017-11-24-osa-2

YouTubessa ikäihmiset toimijoina – yksinäisyydenkin voittajina

Hetkessä näkyväksi -työpajassa tuotamme yhdessä ikäihmisten kanssa vaikuttamisvideoita YouTube-palveluun. ”Videoiden avulla voidaan kertoa kulloisenkin ryhmän ajatukset ja mielipiteet ja siten saada ne laajasti näkyville ja kuuluville. Itse videoiden tekeminen ryhmässä antaa osallistujille tilaisuuden huomata, että on itse oman elämänsä päätöksentekijä”, tiivistävät Maritta Jylhälehto (YTM) ja Nelli Rantanen (FM).

Löydän YouTubesta videoita, jotka kuvaavat ikäihmisten arkea, haaveita ja toiveita. Näin ystävänpäivän alla pohdin, että sosiaalinen media voi toimia myös yksinäisyyden estäjänä. Meillä kaikilla, mutta myös elämänkokemusta omaavilla ihmisillä. Mistä onkaan kyse?

 
Soveltavan taiteen työpajassa vaikuttamisvideoita
 
Jyväskyläläiset Nelli Rantanen ja Maritta Jylhälehto ovat osuneet naulan kantaan ja ajan hermoon. He ovat ideoineet ja toteuttaneet Hetkeksi näkyväksi -työmenetelmän. ”Kyse on soveltavan taiteen työpajasta, jossa ikäihmisten ryhmä tekee vaikuttamisvideoita YouTubeen. Videot syntyvät aina ryhmän yhteisen pohdinnan tuloksena ja valmiit videot ladataan Hetkessä näkyväksi -kanavalle, josta ne on helppo jakaa ja löytää”, kertovat Nelli ja Maritta. Videoilla pyritään muun muassa rikkomaan stereotypioita ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla. ”Videoissa jokainen saa äänensä kuuluvaksi ja ideansa näkyväksi.”
 
Rohkeasti omat haaveet eetteriin
 
Katson YouTubesta videota. Kokemus ja elämänviisaus näkyy ja kuuluu. Sekä rohkeus. ”Mä haluan tanssia ja laulaa ja rakastaa” haaveilee kunnioitettavaan mummon ikään ehtinyt nainen. Hetkessä näkyväksi -videolla äänessä ovat asiat, jotka koskettavat meitä kaikkia, mutta puhujina ovat seniorimme. Mistä kaikki sai alkunsa?
 
Hyvinvoinnin välitystoimisto kipinänä
 
Kuvataiteilija Nelli Rantasen ja sosiaalialan ammattilaisen Maritta Jylhälehdon ammatillinen kohtaaminen tapahtui Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa. ”Hetkessä näkyväksi syntyi, kun lähdimme yhdistelemään osaamisiamme. Marittalla on pitkä osaaminen sosiaalialalla ja kokemusta ikäihmisten kanssa työskentelystä. Nellillä taas taidekasvattajana on intoa ja osaamista editoinnista ja käsikirjoittamisesta. Meistä idea ikäihmisten ja YouTuben yhdistämisestä tuntui kutkuttavalta”, jatkavat naiset yhteen ääneen.
 
Hetkeksi näkyväksi -palvelusta löytyy lisätietoa facebookissa tai YouTubessa hakusanalla Hetkessä näkyväksi.
Teksti: Maarit Honkonen-Seppälä
Kuvat: Sari Tolonen
Kirjoittaja on Humakin lehtori Jyväskylän kampukselta. Kuvaaja on Humakin kulttuurituotannon (AMK) -opiskelija Turun kampukselta ja osana opintojaan tekee hankkeessa harjoittelua.

Uusia työkirjoja!

Kahdessa uudessa työkirjassa annetaan ideoita taiteen hyödyntämiseen sukupolvien välisessä yhteistyössä sekä päihdetyön kentällä. Löydät julkaisut pdf-muodossa alta ja sivulta hvvt.fi/julkaisut.

Sassa-Laaksonen, Mari & Linnossuo, Outi & Tikkaoja Oona 2018: Taidetta päihdetyössä – työkirja toiminnan suunnitteluun

Helander, Sarianne & Linnossuo, Outi & Tikkaoja Oona 2018: Tatu ja Sote sukupolvityössä – ideoita eri-ikäisten yhteistoimintaan osallistavan taiteen keinoin