Välikäsiä vai välittämistä? Uusi julkaisu soveltavan taiteen välitystoiminnan kehittämisestä

Hyvinvoinnin välitystoimiston viimeiseen julkaisuun on kerätty tietoa siitä, millaisia tuottamisen ja välittämisen palvelutarpeita alalla on ja millainen tilanne soveltavan taiteen palvelujen kehittämisen, myymisen ja ostamisen suhteen Suomessa tällä hetkellä vallitsee. Julkaisun kautta on pyritty luomaan mahdollisimman tarkka ja moniääninen kuva nykytilanteesta ja toiminnan mahdollisuuksista sekä tarjoamaan tietoa toiminnan kannattavuuden ja karikoiden määrittelyn tueksi.

Välikäsiä vai välittämistä -teos kokoaa yhteen välitystoiminnan kehittämisestä opitut asiat. Aiempi julkaisu, Taide palvelee – soveltavan taiteen palvelumuotoilu, taas keskittyy yksittäisen taidepalvelun muotoiluun. Yhdessä nämä teokset kiteyttävät hankkeessa tehdyn oppimis- ja kehittämistyön.

Lataa julkaisu luettavaksesi täältä.