Reflektioita hankkeesta

Hankkeessa työskennellyt Turun AMK:n sosiaalialan lehtori Outi Linnossuo ja valmennukseen osallistunut kulttuurituottaja Iita Mykkänen pohtivat alla olevissa videoissa hankkeessa tehtyä työtä ja sen vaikutuksia.