Kulttuurituottaja – Tatun ja Soten yhteentuoja

Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen päättyessä pitkäaikainen harjoittelijamme Sari Tolonen pohtii kulttuurituottajan mahdollisuuksia soveltavan taiteen kentässä sekä yleisemmin että osana omaa kehittymistään tuottajana:

Opiskelen tällä hetkellä Humakissa kulttuurituottajaksi. Olen kiinnostunut luomaan ihmisille mahdollisuuksia pieniin elämän iloihin. Esimerkiksi tapahtuma, josta vanhus voi kuulla sattumalta bussissa ja johon hän pääsee osallistumaan helposti kauppareissun yhteydessä. Yllätyksellinen, pieni ilon hetki, mikä mahdollisesti lämmittää yksinäisen vanhuksen arkea parin päivän ajan.

Vasta opintojen aloittamisen jälkeen tajusin, että tämä elämän pienten ilojen lisääminen ei tarkoita vain tapahtumien järjestämistä vaan myös henkisen hyvinvoinnin lisäämistä. Nykypäivänä perustarpeet ovat jo suurella osalla populaatiota tyydytetyt ja pelkkä materiaali ei enää tuo hyvän olon tunnetta. Henkinen pahoinvointi yleistyy yhteiskunnassa ja sote ala tarvitsee sen ratkaisemiseen uusia menetelmiä. Taiteilijat ymmärtävät immateriaalisten tarpeiden tyydyttämisen, mutta eivät välttämättä osaa tuoda sitä riittävän lähelle yleisöä. Tässä kohtaa kulttuurituottaja astuu kuvioihin.  

Harjoitteluni Hyvinvoinnin välitystoimistossa on auttanut minua huomaamaan, kuinka tärkeä taiteilija-tuottaja (tatu) ja sote-alojen yhteen saattaminen on. Tatun ja soten kentät ovat kuin omia maailmojaan ja sen vuoksi näiden kahden alan osaajien yhtenäinen keskustelu voi osoittautua haasteelliseksi, vaikka kummatkin alat haluavat samoja asioita. Niin Sote kuin Tatu alat yrittävät vähentää yhteiskunnan pahoinvointia omilla kentillään. Ongelma ei ole se, että kumpikin yrittävät saavuttaa samaa asiaa – ongelma on se, että ongelmia yritetään ratkoa omissa piireissään.

Hyvinvoinnin välitystoimisto -hanke on pyrkinyt tuomaan esille jo pitkään yhteiskunnan pinnan alla olleen tarpeen henkisen hyvinvoinnin lisäämisestä tatun ja soten yhteistyön avulla. Tätä yhteistyötä edesauttaa parhaiten kulttuurituottaja. Kulttuurituottajilla on osaamista työskentelystä monialaisten tiimien kanssa ja he osaavat toimia erilaisten toimijoiden tulkkina.

Hanke on inspiroinut minua jatkamaan soveltavan taiteen välitystoiminnan parissa myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä työstän osana opiskelijatyöryhmää Nuori Yrittäjyys -kurssilla soveltavan taiteen välitystoimisto Taidesorvia, joka tarjoaa koulutuksia sekä työpajoja yrityksille ja yhteisöille. Toivottavasti Taidesorvi lisää ihmisten hyvinvointia tulevaisuudessa sekä toimii alansa edelläkävijänä hyödyntäen Hyvinvoinnin välitystoimiston oppeja.

Kirjoittaja, kulttuurituotannon opiskelija Sari Tolonen oli Hyvinvoinnin välitystoimistossa harjoittelijana vuosina 2017-18.