YouTubessa ikäihmiset toimijoina – yksinäisyydenkin voittajina

Hetkessä näkyväksi -työpajassa tuotamme yhdessä ikäihmisten kanssa vaikuttamisvideoita YouTube-palveluun. ”Videoiden avulla voidaan kertoa kulloisenkin ryhmän ajatukset ja mielipiteet ja siten saada ne laajasti näkyville ja kuuluville. Itse videoiden tekeminen ryhmässä antaa osallistujille tilaisuuden huomata, että on itse oman elämänsä päätöksentekijä”, tiivistävät Maritta Jylhälehto (YTM) ja Nelli Rantanen (FM).

Löydän YouTubesta videoita, jotka kuvaavat ikäihmisten arkea, haaveita ja toiveita. Näin ystävänpäivän alla pohdin, että sosiaalinen media voi toimia myös yksinäisyyden estäjänä. Meillä kaikilla, mutta myös elämänkokemusta omaavilla ihmisillä. Mistä onkaan kyse?

 
Soveltavan taiteen työpajassa vaikuttamisvideoita
 
Jyväskyläläiset Nelli Rantanen ja Maritta Jylhälehto ovat osuneet naulan kantaan ja ajan hermoon. He ovat ideoineet ja toteuttaneet Hetkeksi näkyväksi -työmenetelmän. ”Kyse on soveltavan taiteen työpajasta, jossa ikäihmisten ryhmä tekee vaikuttamisvideoita YouTubeen. Videot syntyvät aina ryhmän yhteisen pohdinnan tuloksena ja valmiit videot ladataan Hetkessä näkyväksi -kanavalle, josta ne on helppo jakaa ja löytää”, kertovat Nelli ja Maritta. Videoilla pyritään muun muassa rikkomaan stereotypioita ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla. ”Videoissa jokainen saa äänensä kuuluvaksi ja ideansa näkyväksi.”
 
Rohkeasti omat haaveet eetteriin
 
Katson YouTubesta videota. Kokemus ja elämänviisaus näkyy ja kuuluu. Sekä rohkeus. ”Mä haluan tanssia ja laulaa ja rakastaa” haaveilee kunnioitettavaan mummon ikään ehtinyt nainen. Hetkessä näkyväksi -videolla äänessä ovat asiat, jotka koskettavat meitä kaikkia, mutta puhujina ovat seniorimme. Mistä kaikki sai alkunsa?
 
Hyvinvoinnin välitystoimisto kipinänä
 
Kuvataiteilija Nelli Rantasen ja sosiaalialan ammattilaisen Maritta Jylhälehdon ammatillinen kohtaaminen tapahtui Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa. ”Hetkessä näkyväksi syntyi, kun lähdimme yhdistelemään osaamisiamme. Marittalla on pitkä osaaminen sosiaalialalla ja kokemusta ikäihmisten kanssa työskentelystä. Nellillä taas taidekasvattajana on intoa ja osaamista editoinnista ja käsikirjoittamisesta. Meistä idea ikäihmisten ja YouTuben yhdistämisestä tuntui kutkuttavalta”, jatkavat naiset yhteen ääneen.
 
Hetkeksi näkyväksi -palvelusta löytyy lisätietoa facebookissa tai YouTubessa hakusanalla Hetkessä näkyväksi.
Teksti: Maarit Honkonen-Seppälä
Kuvat: Sari Tolonen
Kirjoittaja on Humakin lehtori Jyväskylän kampukselta. Kuvaaja on Humakin kulttuurituotannon (AMK) -opiskelija Turun kampukselta ja osana opintojaan tekee hankkeessa harjoittelua.