Lisätietoa hvvt-hauista

Kuten aiemmista uutisista olette voineet lukea, Hyvinvoinnin välitystoimisto jalkauttaa kehittämistyönsä tulokset viimeisen hankevuoden aikana yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa.

Parhaillaan menossa oleva haku alueellisten toimijoiden löytämiseksi löytyy tämän linkin takaa.

Mukaan valittujen toimijoiden kanssa järjestetään yhteiskehittelyperiodi ajalla 31.8.-1.12.17. Periodi sisältää tapaamisia ja etäsparrausta, mikä mahdollistaa liiketoiminnan suunnittelun sekä aidon verkostoitumisen. Yhteiskehittelyssä on mukana tulevien yrittäjien lisäksi hankehenkilökuntaa sekä ulkopuolisia sparraajia. Yhteiskehittelyssä hyödynnetään hankeaikana koottua tietoa sekä parhaillaan meneillään olevista välittäjätoimintakokeiluista saatua tietoa (http://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi/2017/04/13/paasiaistunnelmaa-ja-uusia-avauksia/).

Lähipäivät ovat:

31.8.-1.9.2017
14.-15.9.2017
28.-29.9. 2017
19.-20.10.2017
2.-3.11.2017
16.-17.11.2017
30.11.-1.12.2017

Lähipäivien sisällöt mm:

  • HVVT:n tilannekatsaus ja pilotoinneista saadut tiedot
  • Osallistujien esittäytyminen, alueiden esittelyt, kärkituotteet
  • Organisoituminen – mikä tulee tulevan välitystoimistoverkoston liiketoimintamuodoksi
  • Talous
  • Myynti ja markkinointi

Alueellisen hakijan toimintamuoto voi olla yritys, osuuskunta tai yhdistys. Myös yksityishenkilöt voivat hakea mukaan. Hakijoilta edellytetään olemassa olevia taide- ja kulttuurikentän verkostoja. Kokemus osallistavasta taiteesta ja taidealan liiketoiminnasta katsotaan eduksi.

Alueellisten toimijoiden lisäksi haemme Hyvinvoinnin välitystoimisto -brändille sekä verskotolle luotsia. Brändiluotsin tehtäviin tulevat kuulumaan mm. verkoston ylläpito, koordinointi sekä verkoston jäsenten sparraus tarvittaessa, rahoitukseen liittyvät tehtävät, lisäksi laadunvalvonta (välitettävät tuotteet), viestintä ja yhteistyö verkoston ulkopuolella.

Brändiluotsin haku aukeaa elokuussa.

Brändiluotsihakuun osallistuvien tulee hakea myös alueelliseen välittäjätoimijahakuun.

Molempiin hakuihin liittyen lisätietoa antaa:

Minna Taipale: minna.taipale@humak.fi, 020 7621 373

12.6. – 23.7. välillä kysymykset voi lähettää osoitteella hvvt@humak.fi.