Pääsiäistunnelmaa ja uusia avauksia

Hankkeessa on siirrytty vaiheeseen, jonka päätavoitteena on pysyvän Hyvinvoinnin välitystoimiston rakentaminen.

Ensimmäinen vaihe on hankkeen aikana kehitettyjen mallien pilotointi, joka sijoittuu ajalle 31.3.–31.6.17. Tämä lisärahoituksen avulla järjestettävä testaus haluttiin antaa kaupallisesti toimivien tahojen tehtäväksi, sillä heillä on hyödynnettävää verkosto- ja myyntiosaamista. Kilpailutuksen voittivat Newbeat Oy, Doerz Oy ja luova tuottaja Paula Puikko-Laakso. Newbeat testaa valtakunnallisesti HVVT:n verkostomallia ja myyntiä sote-toimijoille, Doerz tekee yritysmyyntiä sekä tutkii kuluttajamarkkinoita ja Puikko-Laakso testaa taiteilijoiden osallistumis- ja ostohalukkuutta heille suunniteltuihin palveluihin.

Varsinainen HVVT:n liiketoiminnan käynnistäminen aloitetaan myös keväällä 2017. Kuten aiemmin kerroimme, toukokuussa avataan kaikille kentän toimijoille avoin haku, jossa etsitään verkostomallin mukaisesti sekä valtakunnallista brändijohtajaa että paikallisia tuottajia. Valittujen tahojen kanssa järjestetään yhteiskehittelyperiodi ajalla 31.8.–1.12.17. Periodi sisältää etäsparrausta ja kontaktitapaamisia, jotka mahdollistavat liiketoiminnan suunnittelun hankkeen aikana opittua hyödyntäen sekä aidon verkostoitumisen. Yhteiskehittelyssä on mukana tulevien yrittäjien lisäksi hankehenkilökuntaa. Yhteiskehittelyperiodin järjestämisessä hyödynnetään hankkeen aikana järjestetyissä valmennuksissa opittuja asioita.

Lisätietoa tulee pääsiäisen jälkeen.

Aurinkoista pääsiäistä toivottaen,

HVVT:n väki