Taidelähtöiset menetelmät -päivä 15.1.2016 Jyväskylässä

Mitä: Seminaari ja työpaja-tapahtuma taidelähtöisista menetelmistä
Missä: Jyväskylän yliopiston Historica-rakennus, sali 320
Milloin: 15.1.2016 klo 10-14

Taiteen soveltavaan käyttöön on kehitetty lähestymistapoja, joissa on otettu huomioon niin taiteilijan ammattitaito, toimintaympäristöt kuin asiakkaiden tarpeet. Seminaarissa ja työpajoissa pääset maistelemaan tutkimuksen näkökulmia taiteen hyvinvointivaikutuksiin ja ammattitaiteilijoiden kehittämiä soveltavan taiteen menetelmiä.

OHJELMA

10:00 Hankkeen esittely
10:15 Musiikin merkitys nuorten tunnetaidoille. Akatemiatutkija, FT Suvi Saarikallio
11:00 Keskustelu taiteen soveltavasta käytöstä, mukana työpajojen vetäjät
11:30 Lounastauko
12:30 -14:00 Työpajat
1. Löydä oma sisäinen supersankarisi! Sarjakuvaterapiapaja FT Katja Kontturi, Näkymättömät–hanke
2. Mitäs sulle tehtäisiin? Tukeva porras – Lahden mallilla- taiteilija-kehittäjä Eili Ikonen ja yhteisöntaiteilija Nelli Penna
3. Laulu liikuttaa, musiikkiterapeutit Merja Niemelä ja Sanna Helen
4. Sosiaalinen sirkus, teatteri-ilmaisun ohjaaja Jarmo Skön
5. Saako luvan? Helena Ratinen

Ilmoittaudu työpajoihin tästä.

Työpajojen kuvaukset:

Löydä oma sisäinen supersankarisi!
Luovia menetelmiä hyödyntävässä sarjakuvapajassa pääset pohtimaan omia kiinnostuksen kohteitasi, taitojasi sekä osaamistasi ja jalostamaan niistä supersankarin. Sarjakuvapajan aikana harjoittelemme piirtämiseen rentoa otetta ja työstämme lyhyen stripin, jossa jokainen pääsee esittelemään omat supervoimansa. Oletko sinä Kielioppikostaja, Tunneterminaattori vai Tiimi-Toimija?

Mitäs sulle tehtäisiin?
Työpajassa Mitäs sulle tehtäisiin? työstetään ammattien välisesti työryhminä hyvinvointia tukevia taideperustaisia ja taidelähtöisiä menetelmiä. Mukaan mahtuu 15 ilmoittautunutta, noin puolet taidealoilta, puolet sosiaali- ja terveysaloilta.

Eili Ikonen on kuvataiteilija (AMK) ja lahtelaisen Tukeva porras – kuvataiteesta hyvinvointia -kumppanuustoimintamallin suunnittelija ja koordinoija. Tukeva porras toimii kaksisuuntaisesti  edistäen kuvataiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja tulonmuodostusta, sekä tukien sosiaali- ja terveysalan hyvinvointia tuottavia palveluita.
Nelli Penna on taidemaalari ja pienen pojan äiti. Hän on valmistunut keväällä 2014 Taiteen maisteriksi Aalto Yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta. Tällä hetkellä Nelli työskentelee Tukevan portaan yhteisöntaiteilijana kahden alakouluikäisen sisaruksen kanssa heidän kodissaan.

Laulu Liikuttaa
Laulu Liikuttaa on Taiteiden Edistämiskeskuksen rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on
edistää ikääntyneiden kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen tarjontaa Keski-Suomen alueella. Hankkeella tarjotaan musiikkiterapeuttisesti orientoitunutta, osallistujien ja hoitoyksikön kanssa yhdessä suunniteltua, musiikkitoimintaa ikääntyneiden palveluyksiköihin. Päämenetelmänä on ollut yhdessä laulaminen. Ryhmissä on myös rytmitetty musiikkia, soitettu ja tanssittu sekä sanallistettu omia kokemuksia ryhmän jäsenenä tai annettu tilaa oman elämäntilanteen tai –kokemuksen ilmaisemiseen. Kokemuksemme mukaan kentälle toivotaan terapiapainotteista, suunnitelmallista ja prosessimaista pitkäkestoista työskentelytapaa ikääntyneen ihmisen kohtaamisen rakenteeksi.

Sanna Helèn ja Merja Niemelä toimivat musiikkiterapeutteina Keski-Suomen alueella.

Sosiaalinen sirkus
Sosiaalinen sirkus hyödyntää kaikkia perinteisen sirkuksen lajeja soveltaen toiminnan aina osallistuvan ryhmän tarpeisiin ja valmiuksiin. Sosiaalisen sirkuksen toiminnan päätavoitteena ei ole ensisijaisesti varsinaisten sirkustaitojen harjaantuminen vaan yhdessä tekeminen, onnistuminen ja epäonnistuminen, itsetunnon vahvistuminen, itseilmaisun tukeminen, näkyväksi tuleminen ja hauskanpito. Sosiaalisessa sirkuksessa pyritään tukemaan taiteen avulla hyvinvointiaja sen tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään itsestään uusia lahjakkuuden muotoja, herätellä nukkuvaa luovuutta, tukea liikunnallisuutta sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Pajaan osallistuminen ei vaadi ennakkotaitoja.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (amk), sosiaalisen sirkuksen ohjaaja ja tanssi-innostaja® Jarmo Skön on teatterin ja soveltavan taiteen moniottelija. ”Uskon taiteellisen työskentelyn voimaan. Taiteen tekeminen antaa mahdollisuuden itsen ja maailman tutkiskelulle.

Saanko luvan?
Saako luvan? – tanssityöpajassa lavennetaan ja tutkitaan tanssin ja liikkeen mahdollisuuksia erilaisten ihmisten kohtaamisina ja vuorovaikutuksena.

Helena Ratinen on tanssitaiteilija, DanceAbility-ohjaaja sekä Jomon-Shindo–rentoutusohjaaja. Tällä hetkellä hän työskentelee residenssitaiteilijana vanhainkodeissa:
”Olen kiinnostunut siitä, miten tanssia voi käyttää näyttämön ulkopuolella erilaisissa ympäristöissä: puistoissa, näyttelyissä, kirjastoissa, mutta työskentelen myös näyttämöllä ja videolla. Uskon ruumiin viisauteen ja kommunikoin sillä. Tanssi-improvisaatio pitää tekemiseni elävänä. Leikki on toiminnassani olennaisena tekijänä. Samoin hiljaisuus. Toisaalta en myöskään kaihda groteskiutta.”

Hyvinvoinnin välitystoimisto on Turun ja Jyväskylän seuduilla sekä Kaakkois-Suomessa
toimiva ESR-rahoitteinen valtakunnallinen osaamisverkosto, jossa toimii taiteilijoita, tuottajia ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Hyvinvoinnin välitystoimisto luo edellytyksiä taiteiden ja sote-alan kohtaamisille taiteen tuoman hyvinvoinnin edistämiseksi osana taiteilijoiden työtä.

Lisätietoja tapahtumasta:
Tarja Pääjoki
tarja.paajoki@jyu.fi
p. 0400 247419

Sanna Pekkinen
sanna.pekkinen@humak.fi
p. 020 7621 219