Tatun ja Soten työkirja saatavilla nyt myös verkossa!

Hyvinvoinnin välitystoimiston ensimmäinen julkaisu Tatun ja Soten työkirja – vinkkejä osallistavan taiteen tuotantoon taiteilijalle, tilaajalle & tuottajalle on nyt avoimesti saatavilla myös verkossa. Pääset lukemaan sitä tästä.

Termi ”osallistava taide” voidaan määritellä monella tavalla. Käsitteellä voidaan viitata taiteeseen, jota viedään erilaisiin ympäristöihin sellaisille ihmisille, jotka eivät ole olleet taiteen kanssa paljon tekemisissä. Osallistavuus voidaan käsittää myös kohderyhmän osallistumisena taideteoksen luomiseen, tai se voi kuvata teoksen osallistavaa luonnetta. Kaikilla tulisi olla yhtäläinen oikeus taiteeseen ja sen mahdollisuuksiin. Osallistavuuden tavoitteena on usein tuoda taide jokaiselle helpommin saavutettavaksi ja lähestyttäväksi. Tässä oppaassa osallistamisella tarkoitetaan lähelle tulemista ja yhdessä tekemistä.

Opas on suunnattu taiteilijalle, tilaajalle ja tuottajalle. Se on kirjoitettu alalla toimivien ammattituottajien tai tuottajan töitä tekevien henkilöiden ja taiteilijoiden haastattelujen sekä kyselyn pohjalta. Kyselyyn vastasivat tuottajat, sosiaali- ja terveysalan työntekijät sekä taiteilijat.

 

Tatun ja soten työkirja